DEWAN BUDAYA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Laman Utama PERKHIDMATAN

Dewan Budaya menyediakan pelbagai perkhidmatan persembahan dan sewaan. Ini termasuklah perkhidmatan persembahan kebudayaan, perasmian, seminar, pegurusan acara, kolaborasi projek dan penyewaan dewan.

Kadar Sewaan Fasiliti Dewan Budaya USM sila klik di sini.

Borang Sewaan Fasiliti Dewan Budaya USM sila klik di sini.

PERSEMBAHANKOLABORASI PROJEK

Dalam Kampus
Jabatan Canselori
Institut Pengajian Siswazah
Pejabat Alumni
Pusat Pengajian Seni

Luar Kampus
Dewan Bahasa Dan Pustaka ( Bahagian Wilayah Utara )
Dewan Bahasa Dan Pustaka ( Bahagian Wilayah Timur )
Pejabat KADUN Pulau Betung, Pulau Pinang
Jabatan Belia Dan Sukan, Pulau Pinang
Majlis Kebajikan Dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia ( MAKSAK )

FASILITI DEWAN BUDAYA
Pengenalan
Objektif
Direktori Pegawai
Hubungi Kami
Perkhidmatan
Program & Aktiviti
Kajian & Penerbitan
Prestasi
Galeri

Pejabat Pembangunan Seni & Budaya
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden
Pulau Pinang