DEWAN BUDAYA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
PRESTASI CAK LEMPONG
Pencapaian dan Anugerah Kebudayaan, Kumpulan Teater USM

Pencapaian dan Anugerah Kebudayaan, Kumpulan Tarian USM

Pencapaian dan Anugerah Kebudayaan, Kumpulan Muzik USM
Pejabat Pembangunan Seni & Budaya
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden
Pulau Pinang

Muzik tradisional cak lempong dikatakan telah dibawa ke Tanah Melayu oleh masyarakat Minangkabau dari Sumatera Barat yang menetap di Negeri Sembilan seawal kurun ke-14. Hari ini caklempong dimainkan untuk pelbagai tujuan antaranya ialah upacara perkahwinan, perasmian, keraian, muzik iringan pencak silat, tarian dan sebagainya.